* Kursuste vahel pikemalt lõpetamata jäänud tööde ladustamine lisatasu eest.

* Hoiatus! Kursuse lõppemisel meile mitte teada olevatel põhjustel maha jäetud mööblile leiame uue omaniku.